links

Hieracium in Nederland

Havikskruiden

Literatuur

Haveman, R. (2006). Hieracium weverianum (Zahn) Haveman stat. nov. in de Heimansgroeve (Epen, Zuid-Limburg). Stratiotes 32: 10-18.

Haveman, R. (2012). Een nieuwe sleutel tot de secties van Hieracium L. subgenus Hieracium. Gorteria 35: 206-213. PDF

Haveman, R. (2013). Three hawkweeds (Hieracium, Asteraceae) from The Netherlands typified and raised to species level. Nordic Journal of Botany. Journal

Haveman, R. (2013). Freakish patterns - species and species concepts in apomicts. Nordic Journal of Botany 31: 257-269. Journal

Haveman, R. & I. de Ronde (2013). Vondsten van Hieracium nemorivagum Jord. ex Boreau (Hieracium sectie Sabauda (Fr.) Arv.-Touv.) in het Drentse district. Gorteria 36: 32-41. PDF

Haveman, R. , J.H.J. Schaminée & E.J. Weeda (2002). Apomicten: het belang van een genuanceerde taxonomie voor plantensociologisch onderzoek en natuurbeheer. Stratiotes 25: 3-25. PDF

Haveman, R. & E.J. Weeda (2008). Boshavikskruiden in Twente. In: K.W. Van Dort, R. Haveman & J.A.M. Janssen (red.), Excursieverslagen 2003, Plantensociologische Kring Nederland, Wageningen: 61-63.

Haveman, R. & E.J. Weeda (2008). Havikskruiden in de omgeving van Oldenzaal. In: K.W. Van Dort, R. Haveman & J.A.M. Janssen (red.), Excursieverslagen 2003, Plantensociologische Kring Nederland, Wageningen: 26-30.

Haveman, R. & E.J. Weeda (2009). Vroegbloeiende havikskruiden bij Berg en Dal. In: K.W. Van Dort, R. Haveman & J.A.M. Janssen (red.), Excursieverslagen 2004, Plantensociologische Kring Nederland, Wageningen: 36-39. PDF

Haveman, R. & E.J. Weeda (2009). Laatbloeiende havikskruiden bij Plasmolen. In: K.W. Van Dort, R. Haveman & J.A.M. Janssen (red.), Excursieverslagen 2004, Plantensociologische Kring Nederland, Wageningen: 64-67. PDF

Haveman, R. & E.J. Weeda (2009). Vijlenerbossen: colliene zomen, mantels en bosruigten. In: K.W. Van Dort, R. Haveman & J.A.M. Janssen (red.), Excursieverslagen 2005, Plantensociologische Kring Nederland, Wageningen: 73-80.

Haveman, R. & E.J. Weeda (2011). Vroegbloeiende havikskruiden in Valkenburg en Maastricht. In: K.W. Van Dort, R. Haveman & J.A.M. Janssen (red.), Excursieverslagen 2006, Plantensociologische Kring Nederland, Wageningen: 14-20.

Schou, J.C. (2001). Danmarks Høgeurter (Hieracium, Pilosella). Aarhus Universitet, Aarhus, 246 pp.

Sell, P. & G. Murrell (2006). Flora of Great Britain and Ireland. Volume 4. Campanulaceae - Asteraceae. Cambridge University Press, Cambridge, 624 pp.

Tyler, T. (2004). Reevaluation of the species of Hieracium subgen. Hieracium that were described by Hylander from introduced populations in Scandinavian parks. Annali Botanici Fennici 41: 103-131. PDF

Van Soest, J.L. (1926). Het geslacht Hieracium in Nederland I. Nederlandsch Kruidkundig Archief 1925: 138-210. PDF tekst PDF figuren

Van Soest, J.L. (1927). Het geslacht Hieracium in Nederland II. Nederlandsch Kruidkundig Archief 1926: 163-217. PDF

Van Soest, J.L. (1928). Het geslacht Hieracium in Nederland III. Nederlandsch Kruidkundig Archief 1927: 171-215. PDF

Van Soest, J.L. (1929). Het geslacht Hieracium in Nederland IV. Nederlandsch Kruidkundig Archief 1929: 103-141. PDF

Van Soest, J.L. (1929). Kurze Pflanzengeographie der holländischen Eu-hieracien. In Library of the Botanical Garden and the Botanical Museum Berlin-Dahlem, Berlin, 58.

Zahn, K.H. (1921-23). Compositae - Hieracium. In: A. Engler (red.), Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus, Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig: 1-1146.

Zahn, K.H. (1930-1935). Hieracium 2. In: P. Ascherson, P. Graebner & P. Graebner fil. (red.), Synopsis der mitteleuropäischen Flora, zwölfter Band, zweite Abteilung, Verlag von Gebrüder Borntraeger, Leipzig: 790.

Zahn, K.H. (1936-1938). Hieracium 3. In: P. Ascherson, P. Graebner & P. Graebner fil. (red.), Synopsis der mitteleuropäischen Flora, zwölfter Band, dritte Abteilung, Verlag von Gebrüder Borntraeger, Leipzig: 707.

 

Websites

Deense havikskruiden - Danske Høgeurter

Een interactieve sleutel voor de Deense havikskruiden, door Jens Schou. Veel beeldmateriaal!

 

Typification of names in genus Hieracium based on original herbarium material of Alexis Jordan and Alexandre Boreau

Rijk geïllustreerd, Forum Geobotanicum, door Günter Gottschlich, Jean-Marc Tison, Valéry Malecot & Thomas Rouillard

 

Iconography of the Genus Hieracium in central Europe - Part I

Een overzicht van de groeivormen van Centraal-Europese havikskruiden door Günter Gottschlich & Detlev Drenckhahn

 

Pflanzenreich IV. 280. Compositae-Hieracium (djvu-reader nodig)

Zahn in Engler, een overzicht van de bekende Hieracium-vormen van het begin van de vorige eeuw. Standaardwerk, maar met soortsbeschrijvingen in het Latijn.

 

Hieracium in the Flora of the U.S.S.R.

Engelse vertaling van dit Russische standaardwerk, met veel gedetailleerde beschrijvingen van soorten die ook wij hebben (en nog veel meer soorten die wij niet hebben)

 

 

 

 

 

 

Iris de Ronde en Rense Haveman (c) 2013-2014