viridicolum

Hieracium in Nederland

Havikskruiden

Hieracium viridicolum

Nomenclatuur: Hieracium viridicolum Jord. (Syn: Hieracium murorum L subsp. viridicolum (Jord.) Zahn)

 

Stengel: 30-60(-80) cm, meestal met 1 blad

 

Rozetbladen: 3-6, breed lancetvormig met duidelijk aflopend voet en kleine tanden, of rand bochtig getand, tanden onderaan afstaand, groter dan langs de rand; deel van de bladeren met evenwijdige randen, bladtop met enigszins opgezette, uitgetrokken spits; bladsteel tamelijk dicht bezet met witte haren.

 

Stengelbladen: meestal 1, soms 2, breed elliptisch, zeer kort gesteeld tot zittend, met een lang uitgetrokken punt, vooral onderin getand.

 

Bloemsteeltjes: bezet met dichte sterharen en matig dichte, slanke, donkere klieren.

 

Bloeiwijze: tamelijk armbloemig, 5-10(-12) hoofdjes, meestal zonder lage bloeiwijzetak; bloeiwijzetakken onder een scherpe hoek met de hoofdas.

 

Omwindselblaadjes spits, 9-11 mm lang, de buitenste (volliedig ontwikkelde) dicht bezet met iets verschilend lange, slanke klieren, sterharen weinig en enkelvoudige haren afwezig.

Stijlen geel.

 

Bloeitijd: mei-juni

 

Verspreiding en ecologie: zeldzame soort, die recent maar op één plaats is aangetroffen, namelijk op de Pietersberg bij Caestert. Van Soest vermeldde deze soort van de Pietersberg en van Geulhem. De groeiplaatsen op de Pietersberg betreffen licht beschaduwde bosranden die nog het beste tot de Trifolio-Geranietea te rekenen zijn.

 

Literatuur: Van Soest 1927, 1929a, Haveman & Weeda 2011

Figuren

Hieracium silvularum Jord. ex Bor.

.

Verspreiding

kaartje en of beschrijving

Iris de Ronde en Rense Haveman (c) 2013-2014